• Montáž podkrovných schodov je vykonávaná zavesením schodov o stropnú dosku podľa priloženého montážneho návodu. Schody sú samonosný prvok.
  • Záruka na schodovú časť je do výšky 320cm.
  • Dodávka montáže neobsahuje dodávku izolačných materiálov. Tieto si dodáva objednávateľ samostatne, podľa vlastných požiadaviek!!!