Sekcionálne garážové brány sa používajú pre uzavretie garáže s možnosťou otvorenia. Sú vyrábané z rovnakých komponentov ako priemyselné brány určené pre vysoké prevádzkové zaťaženie. Líšia sa od priemyselných brán len svojím vonkajším vzhľadom a použitým pohonom. konštrukcia a povrchová úprava zaisťuje vysokú prevádzkovú úžitkovosť a dlhú životnosť.

Prechodové dvere vytvoria praktický prechod cez brány bez potreby otvorenia celej garážovej brány.

Dodávame Vám kvalitné garážové brány s dlhou životnosťou!