Gava 050
séria 050

Plastové vchodové dvere

Gava 090
séria 090

Plastové vchodové dvere

Gava 100
séria 100

Plastové vchodové dvere

Gava 110
séria 110

Plastové vchodové dvere

Gava 120
séria 120

Plastové vchodové dvere

Gava 130
séria 130

Plastové vchodové dvere

Gava 140
séria 140

Plastové vchodové dvere

Gava 150
séria 150

Plastové vchodové dvere

Gava 160
séria 160

Plastové vchodové dvere

Gava 170
séria 170

Plastové vchodové dvere

Gava 180
séria 180

Plastové vchodové dvere

Gava 200
séria 200

Plastové vchodové dvere

Gava 210
séria 210

Plastové vchodové dvere

Gava 220
séria 220

Plastové vchodové dvere

Gava 230
séria 230

Plastové vchodové dvere

Gava 260
séria 260

Plastové vchodové dvere

Gava 270
séria 270

Plastové vchodové dvere

Gava 290
séria 290

Plastové vchodové dvere

Typ výplní

ps

Názov: PS styrofoam

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):
24mm – priepustnosť tepla u= 1,06 W/m2.K-1
34mm – priepustnosť tepla u= 0,91 W/m2.K-1
36mm – priepustnosť tepla u= 0,84 W/m2.K-1
44mm – priepustnosť tepla u= 0,72 W/m2.K-1

Zloženie: PVC panel – PS styrofoam – PVC panel

ps_oc

Názov: PS + Oceľová platňa

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):
24mm, 34mm, 36mm, 44mm

Zloženie: PVC panel – PS Styrofoam + 1,5 mm oceľová platňa+ PS Styrofoam – PVC panel

izofix

Názov: Izofix

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):
24mm – priepustnosť tepla u= 1,73 W/m2.K-1
34mm – priepustnosť tepla u= 1,02 W/m2.K-1
36mm – priepustnosť tepla u= 1,07 W/m2.K-1
44mm – priepustnosť tepla u= 0,86 W/m2.K-1

Zloženie: PVC panel – V100 + PS styrofoam + V100 – PVC panel

ppg

Názov: PPG – drevovláknina

Hrúbka výplne: 24mm

Zloženie: PVC panel – Drevovlaknina – PVC panel

ppg_oc

Názov: PPG + Oceľová platňa

Hrúbka výplne: 24mm

Zloženie: PVC panel – Drevovlaknina 10 mm + 1,5 mm oceľová platňa +  Drevovlaknina 10 mm – PVC panel

Drevodekory