2011 MNÍCHOV

Veľtrh Bau 2011 v Mníchove bol pre nás dlhoročného výrobcu interiérových, vchodových, priestorovo úsporných dverí, podkrovných schodov a výlezov na ploché strechy zameraný na našich zákazníkov.