TECHNICKÁ PODPORA

ZAMERANIE VÝROBKU

na základe Vášho záujmu náš technický pracovník telefonicky dohodne s Vami stretnutie na prezentáciu výrobku a to najlepšie vo vzorkových priestoroch našej firmy ak je to možné, kde vám odprezentuje výrobok na funkčných modeloch. Veľkou výhodou je možnosť vyskúšať si ako jednotlivé časti, tak aj celok na dotyk a použivanie. Druhá možnosť je návšteva nášho technického pracovníka u vás doma, ktorý dokáže na mieste odprezentovať výrobok na základe prinesených vzoriek. Taktiež je spôsobilý vytvoriť záväznú cenovú ponuku. Nasleduje zameranie stavebného otvoru a oboznámenie zákazníka s technickými záležitosťami ohľadne demontáže a montáže nového výrobku.  DEMONTÁŽ STARÉHO VÝROBKU
naši odborní pracovníci šetrným spôsobom odstránia váš starý výrobok. V závislosti od typu Vám vieme naceniť práce s tým spojené. Rozdiel v cene demontáží je v trvaní demontáže. Preto je aj badateľný cenový rozdiel pri ich odstránení. Odvoz stavebného odpadu pri demontáži starých výrobkov je bezplatný.

 


  MONTÁŹ VÝROBKU
Montáž výrobkov vykonávajú naši zaškolení – certifikovaní pracovníci na vysoko odbornej úrovni. Každý úkon majú dopredu premyslený a zosúladený tak, aby montáž časovo zaťažovala zákazníka čo najmenej. Dĺžka trvania montáže, je priamo závislá od náročnosti montáže a množstva výrobkov. Dielo odovzdávajú čisté a okolie upratané.

 


  PREBERACÍ PROTOKOL
Odovzdanie diela zákazníkovi je cez preberací protokol, kde sa uvedie stav diela v čase odovzdania zákazníkovi. Po podpise preberacieho protokolu nastáva doplatenie rozdielu medzi výškou zálohy a predajnou cenou diela. Náš technický pracovník je vybavený kompletnými dokladmi podľa platných predpisov.


Copyright (c) 2012 www.ravi.sk | Plastové okná za super cenu pre každého | All rights reserved. | Webdesign 4all.sk.