DEK systém

 

Viete čo je to DEK systém ?

Tento systém je v súčasnosti najrozšírenejší pri vstupných bránach do bytových domov a predstavuje vynikajúci štandard bezpečnosti a komfortu ovládania. Celý proces je riadený elektronickým riadiacim a pamäťovým modulom , programovacou jednotkou. Samotný prístup sa realizuje pomocou dotykových čipových kľúčov. Ich načítaním sa odblokujú dva prídržné magnety (prítlak 600 kg) na dobu potrebnú pre otvorenie dverí. Každý úkon je zaznamenaný v pamäťovom module, a tak je možné mať dokonalý prehľad o vstupoch do domu. Na jeden čipový kľúč je možné naprogramovať aj viacero prístupových miest (napr. kontajnerové stojisko, výťahy a pod.). Čipový kľúč je malej veľkosti a má vysokú mechanickú a tepelnú odolnosť.

Prístupové systémy DEK SIEŤ a DEK s iButton technológiou

Systém dotykových elektronických kľúčov založený na iButton technológii je prístupový systém upravený pre požiadavky kontroly a identifikácie osôb pri vstupe a výstupe z objektu. Má množstvo funkcií a hardwerových prvkov, ktoré boli vytvorené pre špecifické potreby kontroly prístupu do budov ako sú viacbytové domy (hromadná bytová výstavba), no svojimi vlastnosťami plnia kritéria aj pre administratívne budovy, priemyselné objekty, školy alebo rodinné domy.

Systém prešiel vývojom od jednoduchého autonómneho systému až po systém komplexného zabezpečenia prístupu do objektu kontrolovateľného z jedného bodu. Rovnako aj softvérové nástroje sa postupne zdokonaľovali a nový software BBIQ je prepracovaným nástrojom na správu prístupového sytému.

Systém DEK sa skladá z týchto základných častí:

  • operačno-pamäťovej jednotky (OPJ)

  • dotykovej plochy (DP)

  • elektro-magnetických zámkov (EMZ)

  • dotykového elektronického kľúča (DEK) = iButton čip + prívesok

 

Systém DEK SIEŤ

Prístupový systém DEK SIEŤ v sieťovom vyhotovení kontroluje nielen uzamknutie objektu, ale jeho funkcie dávajú užívateľovi omnoho viac informácií potrebných pre kvalitné zabezpečenie kontroly vstupu. Evidencia identifikačných médií (DEK kľúčov) je presná, ľahko upravovateľná a zároveň chránená pred zneužitím. Inštalované zariadenia a komponenty systému ponúkajú možnosť kompletnej náhrady mechanického uzamykania vchodových dverí. Systém poskytuje možnosť udeľovania rôznych prístupových práv, čo je výhodné pri vytváraní viacerých bezpečnostných zón a obmedzovaní užívacích práv, napr. v prípade neplatičov a pod. Spracovávanie dát v prístupovom systéme spĺňa zákonné podmienky na ochranu osobných údajov. Každé z vyhotovení je možné inštalovať buď ako samostatný funkčný celok bez pripojenia k PC alebo v on-line pripojení s PC. Aj pri sieťovej verzii sa dbalo na ochranu zdravia a života užívateľov, a preto kontrola viacerých dverí je decentralizovaná. Každé dvere majú vlastnú operačnú jednotku, takže pri výpadku jednej operačnej jednotky sa blokujú len jedny dvere kontrolované prístupových systémom.

Prístupový systém DEK SIEŤ ponúka možnosť výberu z viacerých typov operačno-pamäťových jednotiek (OPJ), ktoré sa odlišújú funkčnoťou a systémovým zapojením.

Systém DEK

Systém DEK je autonómny systém pre kontrolu jedných dverí. Základnou funkciou systému je odblokovanie elektrického zámku pomocou dotykového elektronického kľúča (DEK kľúča). OPJ je schopná kontrolovať prechod cez dvere len jedným smerom (napr. len vstup). V ponuke sú dve vyhotovenia OPJ, ktoré sa líšia funkčnými a užívateľskými vlastnosťami systému. Systém DEK je po naprogramovaní OPJ schopný pracovať samostatne bez pripojenia k PC. Systém spĺňa základné požiadavky pre zabezpečenie kontrolovaného vstupu osôb do objektu.


ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMOK - ME201 úzky bez signalizácie a ME211 úzky so signalizáciou

Popis výrobku

Úzky elektromagnetický zámok pre zápustnú montáž do dverovej zárubne bez signalizácie stavu dverí. Zámok je určený pre typy dvier a brán s pevným dorazom. Výrobok sa skladá z elektromagnetu, ktorý sa inštaluje na pevnom ráme a z nárazovej platničky namontovanej na pohyblivej časti dverí alebo brány. Nárazová platnička je dodávaná s maticou, ktorá jej dovoľuje, aby sa prispôsobila, takže pri zatvorení dverí sa automaticky zarovná a priľne k magnetu. Magnetická sila zámku potom spoľahlivo zabezpečí dvere. Prerušením prívodu elektrického prúdu k magnetu sa dvere uvoľnia.


Technické parametre
- napájanie: 12-24 VDC, 500 mA / 250 mA 
- signalizácia: nie je 
- zabezpečovacia sila: min. 280 kg
- montáž: zápustná, s hranatými okrajmi
- povrchová úprava: chróm
- rozmery: 239x30x26 mm (š x v x h) 
- hmotnosť : 0,96 kg 

Nárazová platnička
- rozmery: 185x35x12 mm (š x v x h) 
- hmotnosť: 0,585 kg 

 


DOTYKOVÁ PLOCHA - DS9092 / CHRÁNIČKA 2067

Popis výrobku

Dotyková plocha (DP) je malých rozmerov s dvoma vodičmi na zadnej strane, určenými pre pri pojenie k operačno-pamäťovej jednotke (OPJ). DP slúži na prenos identifikačných údajov z priloženého DEK kľúča do OPJ, kde sa tieto informácie spracujú a OPJ vyhodnotí oprávnenosť vstupu. Pokiaľ je identifikačné číslo priložného DEK kľúča zaregistrované v databáze OPJ, elektrický zámok sa uvoľní, v opačnom prípade zostanú dvere naďalej elektricky zablokované. Dotyková plocha môže byť inštalovaná do chráničky.


Technické parametre
- vyhotovenie: pochrómovaná, kovové puzdro 
  s plastovým ukončením
- priemer zadnej časti DP: 9,5 mm
- priemer prednej časti DP: 21 mm
- dĺžka vodičov: 15 cm
- montáž: zápustná, odporúčaná montáž do chráničky
- typ chráničky: DEK2607

Kovový čip - kontaktný identifikátor iButton

DS1990R-F5

Popis výrobku

Kovový čip slúži ako identifikačné médium pre prístupové a kontrolné systémy, napr. pre ovládanie EMZ. Obsahuje unikátne identifikačné číslo a je chránený pred akýmkoľvek kopírovaním. Má vysokú mechanickú a tepelnú odolnosť. Kovový čip môže byť osadený do plastového alebo kovového púzdra - prívesku.

Technické parametre
- unikátne 48 Bit sériové číslo
- 8 bit CRC pre kontrolu integrity dát
- môže byť prečítaný za menej ako 5 ms
- digitálna identifikácia pomocou momentového kontaktu
- komunikácia s riadiacou zbernicou (DP): 16,3 Kbs
- pracovná teplota: od -40°C do +85°C 
- výška: 5 mm (F5 MicroCan)
- priemer: 17 mmCopyright (c) 2012 www.ravi.sk | Plastové okná za super cenu pre každého | All rights reserved. | Webdesign 4all.sk.