Články rss

Články na stiahnutie:

Desatoro zásad kvality plastových okien

     Predstavuje výpočet hlavných parametrov plastových okien a dverí, na ktoré je treba brať ohľad pri ich výbere. Zároveň sa tu deklarujú zásady, vypracované na základe prípadne vlastných skúseností, ako rozhodujúce pre dodržanie kvality ponúkaného tovaru, rozširujúce istotu zákazníka podrobnou špecifikáciou dodávky. Tieto zásady sú v súčasnej dobe interne prijaté ako povinné a sú uplatňované pri všetkých ponukách investorom alebo stavebným spoločnostiam, ktorým sa zároveň doporučuje posúdiť na ich základe každú uvažovanú realizáciu v tejto oblasti. Jednotlivé články sú tu ďalej predkladané v plnom znení.

článok I. -Plastové okenné profily:

- používaný profilový systém plastových okien má atest štátnej skúšobne DIN a certifikát ISO
- min. stavebná hĺbka plastových profilov je podľa STN minimálne 70 mm
- hrúbka hlavných nosných stien plastových profilov je minimálne 3,0 mm
- plastové profily majú viackomorovú konštrukciu, rozhodujúce sú konečné doložené
  vlastnosti výrobku (súčiniteľ prestupu tepla, statické vlastnosti)
- plastové profily sa vyrábajú buď z celo bieleho PVC alebo s využitím technológie jadra
  profilu z regenerovaného PVC, pričom obe varianty sú z hľadiska kvality rovnocenné

HÚŽEVNATÉ PVC
     Umelá hmota vynikajúcich úžitkových vlastností, pre ktoré je už štyridsať rokov aplikovaná v celej rade výrobkov. Prednosťou je prakticky neobmedzená trvanlivosť, opakovateľná spracovateľnosť a hygienická nezávadnosť.

PLASTOVÝ OKENNÝ PROFILOVÝ SYSTÉM
Má rozhodujúci vplyv na výsledné vlastnosti plastového okna. Jeho kvalita je určovaná množstvom parametrov, týkajúcich sa ako samotného materiálu, tak konštrukčných riešení. Náklady na vývoj moderného profilového systému a na systém kontroly pri výrobe, zabezpečujúcou trvale vysokú kvalitu produkcie, sa musí zákonite odraziť i v jeho cene. Najlepšie profilové systémy však väčšinou nepatria medzi najdrahšie vďaka svojej úspešnosti na trhu a tým objemu produkcie. Najlacnejšie bývajú zastaralé, technologicky prekonané profily, ktoré prežívajú len vďaka nízkym cenám a snahou uplatniť sa na trhoch s malou skúsenosťou v tejto oblasti. Okrem cenového porovnania ponúk možno laicky ohodnotiť kvalitu profilového systému množstvom ponúkaných prvkov jednej typovej rady (rozmanitosť technického i tvarového riešenia), výberom farieb, rozsahom deklarovaných inovácií a prínosom výrobcu k ekologicky priaznivým technológiám.

článok II. - Vystužené okenné profily:

- pre vystužovanie plastových profilov sa používajú zásadne oceľové pozinkované vystužené vložky hrubé minimálne 1,5 mm
- biele plastové krídlové profily sa vystužujú vždy
- farebné plastové profily sa vystužujú vždy

VYSTUŽENÝ PROFIL
     Kovová vložka, zasunutá do komory okenného profilu. Zvyšuje mechanickú odolnosť plastového okna.

ZABEZPEČENIE OKNA
     Masívne výstuže a kvalitné kovanie je zárukou Vašej bezpečnosti. Pri zvýšenom riziku je možné dodať plastové okná s bezpečnostnými sklami.

článok III. - Celoobvodové kovania:

- použité celoobvodové kovanie má atest štátnej skúšobne a certifikát podľa ISO
- závesy používané pre okná otváravé a otváravé i sklopné zásadne umožňujú zoradenie
  krídla v troch osách
- vzdialenosť uzavieracích bodov na okne je maximálne 800 mm

KOVANIE
     Uzatvára pomocou svojich západiek okno po celom obvode. Otváranie i vyklápanie okna možno pohodlne obsluhovať jednou kľukou. Kvalitný materiál a jeho spracovanie je predpokladom dlhodobej funkčnosti, prepracovaná konštrukcia umožňuje jednoduché nastavenie.

článok IV. - Izolačné sklá:

- pre zasklenie sa používajú izolačné dvojsklá alebo trojsklá, ktoré majú atest štátnej skúšobne
- použité izolačné dvojsklá majú súčiniteľ prestupu tepla o hodnote k=1,1 W.m-2.K -1, tj. v zostave minimálne sklo 4mm - rámček + vzduch 16mm - sklo 4mm
- doporučuje sa používať izolačné dvojsklá so súčiniteľom prestupu tepla U=1,0 W.m-2.K-1 a menším, tj. v zostave minimálne sklo 4mm so spektrálne selektívnou vrstvou – rámček + argón 16mm - sklo 4mm

TESNENIE
     Zamedzuje úniku tepla a prispieva k zvukovej izolácii. Bráni zatekaniu vody i pri daždi s vetrom o sile víchrice a obdobne tiež i prenikaniu prachu. Jeho životnosť zodpovedá životnosti celého okna. Je potrebné dbať na skutočnosť či je tesnenie vymeniteľné.

SPEKTRÁLNE SELEKTÍVNA VRSTVA

     Svetelné i tepelné žiarenie majú rovnakú fyzikálnu podstatu, líšia sa len veľkosťou vlnovej dĺžky. AK nanesieme na okno opticky tenkú vrstvu látky o určitom indexe lomu, zostane táto kombinácia prestupná pre svetelné žiarenie, tepelné je však zrkadlovo odrazené späť. Tým sú podstatne obmedzené straty tepla vyžarovaním a znižuje sa hodnota celkového súčiniteľa prestupu tepla.

IZOLAČNÉ DVOJSKLO
     Je tvorené dvojicou plochých skiel, ich okraje sú k sebe po celom obvode pritmelené tak, že medzi sklami zostala viac než centimetrová vrstva vzduchu. Pretože vzduch má malú tepelnú vodivosť a v uzatvorenom priestore nemôže príliš samovoľne prúdiť, znižuje sa hodnota celkového súčiniteľa prestupu tepla. (Obdobným tepelnoizolačným efektom sa vyznačujú aj jednotlivé komory PVC profilu.) U kvalitnejších dvoj skiel býva vo vnútri vzduch nahradený plynom o ešte menšej tepelnej vodivosti (argón). V priestore medzi sklami je pod rámčekom skryté tzv. molekulové sito, čo je látka pohlcujúca zostatkovú vlhkosť. Ta spoločne s praktickou nepriepustnosťou používaného tmelu pre vodnú paru dlhodobo zamedzuje roseniu vnútornej plochy skiel.

článok V. - Systém tesnenia:

- pre utesnenie funkčnej špáry medzi rámom a krídlom sa používa dvojité (systém dorazový alebo stredový) alebo trojité tesnenie
- dorazový systém dvojitého tesnenia má vonkajšie tesnenie na ráme a vnútorné tesnenie na krídle, pričom rám okna musí byť opatrený od vzdušňovacími otvormi funkčnej špáry v hornej priliehavej časti
- stredový systém dvojitého tesnenia má stredové tesnenie uprostred funkčnej špáry na ráme alebo na krídle a vnútorné tesnenie na krídle
- systém trojitého tesnenia má vonkajšie tesnenie na priliehavej časti rámu, stredové uprostred funkčnej špáry na ráme nebo na krídle a vnútorné tesnenie na priliehavej časti krídla
- uvedené systémy tesnenia sú schopné splniť bežné požiadavky kladené na tesniace schopnosti plastových okien
- v náročnejších expozíciách sú tesniace schopnosti okna závislé zároveň na jeho statickej tuhosti a kvalite okovania, je preto treba žiadať od konkrétneho výrobcu preukázanie stupňa tesnosti
- používané tesnenie musí byť garantované dodávateľom profilového systému

MOŽNOSTI RECYKLÁCIE
     Použité PVC alebo prierez z výrob sú cennou a v súčasnosti nedostatkovou surovinou pre radu výrobkov. Nemalým dielom k tejto situácii prispeli aj niektorí renomovaní producenti plastových okenných profilov, ktorí predvídavo venovali mnoho úsilia a prostriedkov na zvládnutie technológií, pri ktorých sa odpadové PVC vracia do výroby nových profilov. Očakáva sa, že práve tieto, človeku priaznivé technológie v budúcnosti vyselektujú úspešné firmy. PVC je recyklovateľné viacnásobne, takže v súčasnej dobe patrí k najekologickejším materiálom.

TESNOSŤ PLASTOVÉHO OKNA
     Býva často napádaná v súvislosti s hygienicky potrebnou obmenou vzduchu v miestnosti. Väčšinou bez dodatku, že obdobnou tesnosťou sa vyznačujú i kvalitné okná z ostatných materiálov. Samotná tesnosť však nie je samoúčelná, vyplývajú z nej ďalšie dôležité parametre, ktorými sú, mimo zníženia tepelných strát, tiež napríklad odolnosť proti zatekaniu alebo tlmeniu zvuku. Vetranie je preto zabezpečované iným spôsobom.

ÚDRŽBA PLASTOVÉHO OKNA

     Hladký povrch plastového okna sa prakticky časom nemení ani štruktúrou, ani farebnosťou. Jeho údržba spočíva len v občasnom omytí usadeného prachu bežným saponátom. Zhruba raz ročne sa doporučuje premazanie jednotlivých častí kovaní. Pri mechanickom poškodení povrchu sú k dispozícii opravné prostriedky, a to i pre farbené profily. Jednoduchá je tiež prípadná výmena izolačného dvoj skla.

článok VI. - Vchodové dvere:

- plastové profily vchodových dverí sú vždy vystužené oceľovými alebo hliníkovými profilmi hrúbky minimálne 2 mm
- krídla vchodových dverí sú v miestach rohových zvarov zásadne vystužované zvariteľnými rohovými spojkami
- každé dverné krídlo je okované minimálne tromi dvernými závesmi, pričom každý záves umožňuje nadstavenie v troch osách
- uzamykací systém vchodových dverí musí byť minimálne trojcestný - výška plastových vchodových dverí nesmie presiahnuť 2,4 m, doporučuje sa tu nepresahovať šírku 1,1 m a výšku 2,3 m
- pre extrémne namáhané vchody sa doporučuje používať vchodové dvere na princípe kovových materiálov (oceľ, hliník)

PLASTOVÁ OKNA v SLOVENSKEJ REPUBLIKE
     V priebehu relatívne krátkeho obdobia plastové okná a dvere získali podstatnú časť tuzemského trhu. Existujú zahraničné odhady, ktoré v uplynulých troch rokoch prisudzujú plastovým oknám rast ich podielu na celkovej produkcii v SR priemerne o 2 percentá ročne, takže v súčasnej dobe dosahujú viac než 50% všetkej výroby okien. Podľa odhadu bolo v roku 1998 v Slovenskej republike vyrobené 0,5 až 0,8 mil. okenných jednotiek na princípe plastu, čo predstavuje 55% celej tuzemskej produkcie. Pokiaľ sa z tohto odhadu vylúčia okná na princípe kovových materiálov a hlavne zastaralé typy okien bez celoobvodového kovaní, dostávame sa (po necelých desiatich rokoch od počiatku ich výroby v SR) k hodnote ich podielu okolo 80%.

CENA PLASTOVÝCH OKIEN
Pri rozsiahlom cenovom prieskume tuzemského trhu, ktorý bol uskutočnený v roku 1997, sa ukázalo, že kvalitné plastové okná sú priemerne o 20 až 30 % lacnejšie ako zrovnateľné drevené okná. Boli zistené taktiež značné rozdiely medzi ponukami výrobcami na konkrétnu a presne definovanú zostavu plastových okien a dverí, ktoré sa opakovali i pri prieskume z konca roku 1999. Početnosť ponúk podľa zvolených úrovní cien (odstupňovaných po 5 tisíc Sk) je na nasledujúcom obrázku. Menšie rozdiely v cenách (početne nad 18) sú prirodzené a vyplývajú z regionálnych rozdielov, prípadne ponukou drobnejších doplnkov nad rámec príslušného dopytu. Ponuky v ľavej časti spektra cien v sebe skrývajú nebezpečenstvo nekvalitných vstupných materiálov (profilový systém, výstuhy), nedodržovanie technických zásad (použité kovanie, ponuka skiel s horším koeficientom tepelné priepustnosti, ako bolo požadované),prípadne svedčí o zlej situácii vo firme (záruky!). Ponuky v pravej časti spektra cien sú potom jednoznačne predražené a majú ďaleko k solídnemu obchodnému jednaniu.


ŽIVOTNOSŤ PLASTOVÉHO OKNA
Prvá inštalácia plastových okien sa datujú od päťdesiatych rokov. Behom uplynulej doby došlo k optimalizácii plastového materiálu aj tvarového riešenia. Na základe zrýchlených testov životnosti a z praktických skúseností vyplýva minimálna životnosť plastového okna 50-60 rokov pri zachovaní všetkých jeho parametrov. Je to dané nielen vlastnosťami PVC, vyrábaného na základe patentovo chránených receptúr, ale aj rovnakou rovnorodosťou profilov, ktorá predurčuje tvarovú stálosť okna.

článok VII. - Statické vlastnosti:

- pri výrobe dôsledne dodržovať vlastnú statickú smernicu pre konštruovanie plastových okien a dverí, pričom táto smernica je v súlade so statickým doporučeným dodávateľa profilového systému - je schopnosť doložiť správnosť statického návrhu vlastného výrobku preukázaním jeho súladu s vyššie uvedenou statickou smernicou - je schopnosť doložiť statickým výpočtom správnosť statického návrhu vyrobených a namontovaných konštrukcií podľa normy alebo DIN (statická tuhosť a dilatácia)


STATICKÁ SMERNICE
Metodika, ktorá zabezpečuje návrh okna v súlade s potrebnými statickými vlastnosťami.

TEPELNÉ STRATY OKNA
Teplo sa vedie troma základnými spôsobmi. Vedenie tepla je materiálová vlastnosť. Prúdenie tepla ovplyvňuje v našom prípade cirkulácia vzduchu, teda tvar a rozmery dutých častí (samovoľné prúdenie), prípadne vietor apod. Vyžarovanie (sálanie) tepla je závislé na vlastnostiach povrchu. V bežnej praxi sa jedná vždy o kombináciu všetkých troch spôsobov, ktorú popisuje nameraný celkový súčiniteľ prestupu tepla K. Tepelné straty sú potom násobkom jeho hodnoty, plochy okna v štvorcových metroch a rozdielu teplôt vnútri a vonku budovy. Pretože súčiniteľ prestupu tepla všetkých typov okien býva vyšší než obvodových stien, má uvádzaná hodnota K veľký význam pre celkovú tepelnú bilanciu budovy (a tým pre finančnú bilanciu Vášho rozpočtu).

článok VIII.
Značenie výrobku a list technickej špecifikácie výrobku:


- označovať svoje výrobky vlastným a logom výrobcu
- dokladať k svojim obchodným zmluvám atest štátnej skúšobne poprípade iné certifikáty
- dokladať k svojim ponukám a obchodným zmluvám list technickej špecifikácie výrobku, ktorý je potom pre firmu záväzný

LIST TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU
Je prikladaný k obchodným zmluvám. Obsahuje podrobnú špecifikáciu všetkých materiálov použitých pri výrobe tovaru. Je možné kedykoľvek skontrolovať, či výrobok zodpovedá ponuke. Ide o novú službu zvyšujúcu istotu zákazníka.

článok IX. - Technické vlastnosti:

- je schopnosť doložiť technické vlastnosti ponúkaného alebo dodávaného výrobku (hlavne súčiniteľa prestupu tepla, súčiniteľa vzduchovej nepriestupnosti, zaťekavosť, infiltráciu) osvedčením štátnej skúšobne alebo protokolom o certifikácii (merané na okne OS 1200 x 1500)
- produkovať iba také výrobky, ktoré zaručujú v základnej zostave (sklo 4mm -vzduch 16mm - sklo 4mm, k=1,1 W.m-2.K-1) u okna celkový súčiniteľ prestupu tepla o hodnote maximálne 1,3W.m-2.K-1 (merané na okne OS 1200 x 1500)
- produkovať iba také výrobky, ktoré zaručujú v do poručovanej zostave (sklo 4mm so spektrálne selektívnou vrstvou - argón16mm - sklo4mm, k=1,1 W.m-2.K-1 ) u okna celkový súčiniteľ prestupu tepla o hodnote maximálne 1,7 W.m-2.K-1 (merané na okne OS 1200 x 1500)
- produkovať iba také výrobky, u nich je schopnosť vytvoriť účinný systém bez prievanového vetrania

SYSTÉMY BEZ PRIEVANOVÉHO VETRANIA
Rozlišujeme tri rôzne technické riešenia. Technologicky i finančne najnáročnejšia je inštalácia vetracej mriežky. Môže ňou byť osadený otvor, vytvorený v okennom profile, alebo sa ňou nahradzuje časť zasklenia na spodku krídla. U vetracích mriežok je možné regulovať stupeň ich otvorenia. Podstatne lacnejšie je možné zabezpečiť úpravu okna pre bez prievanové vetranie systémom mikroventilácie. Spočíva v konštrukčnom riešení celoobvodového kovania, ktoré umožňuje v určitej polohe kľučky výmenu vzduchu okolo okenného tesnenia, pričom samotné okno zostáva kovaním bezpečne zaistené. Najjednoduchším je potom vytvorenie systému prieduchov buď v okenných profiloch (vzduch prúdi labyrintom ich komôr), alebo úpravou tesnenia. Tento systém je bez obslužný a niektoré firmy ho dodávajú bez príplatku. Najnovšie je potom ponúkané osadenie okna špeciálne tvarovaným tesnením, ktoré dovoľuje sústavnú výmenu vzduchu navrhnutého objemu s minimálnou závislosťou na poveternostných podmienkach. V úvode tejto publikácie sú spomenuté staré zvyklosti. Tradičné vetranie otvoreného okna s rýchlou obmenou vzduchu bez zbytočných tepelných strát nie je síce bez prievanové, ale určite účinné.

článok X. - Predaj, montáž a servis:

- preferuje sa v záujme zabezpečenia garancií a kvality priamy predaj výrobkov bez sprostredkovateľov
- zabezpečuje priamo poskytovanú profesionálnu montáž vlastných výrobkov
- zabezpečuje priamo poskytovaný záruční a pozáruční servis na vlastné výrobky a montáž
- zaväzuje sa archivovať výrobnú dokumentáciu svojich výrobkov po dobu poskytované záručnej doby
- garantuje bezplatný spätný odber dožitých plastových okien z vlastnej produkcie a ich opätovné ekologické spracovanie v rámci bezodpadového systému

MONTÁŽ PLASTOVÉHO OKNA
Doporučuje sa zabezpečiť montáž okien ich výrobcom, preto lebo kvalita montáže priamo ovplyvňuje funkčnosť a životnosť plastového okna. Je možné tak predísť nezrovnalostiam pri prípadné reklamácie. Najčastejším prehreškom proti správnej inštalácii býva nedodržanie počtu a chybné umiestnenie kotvových prvkov. Môže tak byť narušená statika okna a následne jeho bezpečnosť a ovládateľnosť. Výrazné problémy nastávajú pri nedostatočnej alebo nevhodnej kompenzácii rozdielnej teplotnej dilatácie okien a obvodových stien. Dochádza pri nej k deformácii okna a v niektorých prípadoch až k jeho mechanickému poškodeniu. Tieto riziká sa stupňujú so zväčšujúcimi sa rozmermi okien, a však i nesprávne inštalované okno menších tvarov dokáže strpčovať život svojim majiteľom.

 


Tepelná izolácia
     Pretože cca. 25 %energie sa pri domoch môže strácať oknami, je tepelná izolácia okna osobitne dôležitá. Prenos energie pri oknách nespočíva len v tepelných stratách - na základe priehľadnosti skla sa dosiahne aj získavanie energie. Vhodné projektovanie môže vďaka umiestneniu okenných plôch (veľké presklené plochy orientované na juh) ovplyvniť energetickú bilanciu budovy a znížiť náklady na vykurovanie.

     Tepelná izolácia okna je závislá od materiálu rámu, izolačného skla a tesnosti okna. Veličinou pre izolačné vlastnosti okna je hodnota Uw. Čím je číselná hodnota menšia, tým lepšia je tepelná izolácia. Dodatočným vybaveným roletami alebo okenicami je možné túto hodnotu vylepšiť. Ďalšie informácie k týmto hodnotám našich okenných systémov nájdete pod [Okná], ale aj pod Typy - [Úspora energie].

Internorm

spacer

Internorm

spacer

Internorm

spacer

spacer

spacer

V dome sa cca. 25 % energie môže strácať oknami. S energicky úspornými oknami a oknami pre pasívne domy tomu môžete zabrániť.

Viac pohodlia, menej nákladov na vykurovanie - môžete vychutnávať a šetriť zároveň!

Okná regulujú podstatné faktory, ktoré majú vplyv na tepelnú pohodu prostredia - predovšetkým okná pre pasívne domy.

 

Pôsobenie hluku je nepríjemné a pri zodpovedajúcej intenzite a dobe trvania môže negatívne pôsobiť na ľudský organizmus. Vnímanie hluku nastáva kolísaním tlaku vzduchu, ktoré je prijímané ľudským uchom a vedené ďalej do mozgu. 

Zvuková izolácia okna je meraná v decibeloch (dB). Čím vyššia je číselná hodnota, tým lepšia je zvuková izolácia. Udáva, koľko zvukovej energie izolácia prepustí. Pri tlmení 10 dB sa prepustí 1/10, pri 20 dB 1/100, pri 30 dB 1/1000 atď. pôvodnej zvukovej energie; človek pociťuje zníženie o 10 dB ako zníženie hlasitosti o polovicu. Zvuková izolácia okna je závislá od materiálu rámu, izolačného skla, tesnosti okna a osadenia do stavby. ďalšie informácie k hodnotám zvukovej izolácie našich okenných systémov pod [Okná].

Internorm

spacer

Internorm

spacer

Internorm

spacer

spacer

spacer

Zvuková izolácia je meraná v DECIBELOCH (dB): čím je hodnota vyššia, tým lepšia je zvuková izolácia.

Predovšetkým tí najmenší by nemali byť vystavovaní vysokej hladine hluku a potrebujú príjemnú klímu pre dobrý pocit.

RAVI ponúka aj pre domy na vysokofrekventovaných uliciach najlepšie zvukovo izolačné okná - a hluk zostáva vonku.

Úspora energie - nižšie náklady na kúrenie, viac pohodlia!

Váš domov sa označuje ako Vaša tretia koža. Viac ako 90% našeho života trávime v uzavretých priestoroch. Zdravá klíma a pohodlie sú veľmi dôležité pre naše zdravie a blaho. Okná regulujú podstatné faktory, ktoré majú vplyv na tepelnú pohodu prostredia. Sú podstatným "faktorom pocitu pohodlia", ktorý zásadne ovplyvňuje klímu prostredia a energetickú bilanciu. Preto sú inovatívne okenné konštrukcie ALBO optimálnym riešením nielen pre pasívne domy, ale aj pre každú novostavbu a staršiu zástavbu. A to pekné: s okennou technológiou sa nemusíte vzdať veľkorysého riešenia okien. Viac informácií o inovatívnych okenných systémoch a jednotlivých hodnôt tepelne izolačných vlastností nájdete tiež pod [Okná].

Internorm

Optimálna klíma prostredia vďaka izolačnému trojsklu
Vysokoizolačné vlastnosti trojskla umožňujú oproti dvojsklu až do 40 % viac presklených plôch pri rovnakých vykurovacích nákladoch.

 
A v každom ročnom období sa okná postarajú o optimálnu klímu miestností:
Teplé plochy okolia pôsobia skutočne príjemne. Práve na tomto mieste pociťujete príjemný účinok okien tepelno izolačným trojsklom: pretože dobrou izoláciou sa povrchová teplota rámu a tabule skla blíži k teplote okolitého prostredia, čo zabraňuje pocitu chladu. Pri oknách vzniká príjemné prostredie.

 

Trendy plné energie: nízkoenergetické a pasívne domy


[Nízkoenergetický dom]
Pod "Nízkoenergetickým domom" sa rozumie dom, ktorý má ročnú spotrebu energie na vykurovanie 30-70 kWh/m²a. So zodpovedajúcimi sklami dosiahnu všetky okenné systémy nízkoenergetický štandard.


"Pasívny dom" označuje budovu s príjemnou klímou, ktorá je zabezpečená bez bežného vykurovacieho systému. Toto predpokladá, že ročná spotreba vykurovacieho tepla neprekročí 15 kWh/m²a. Názov je odvodený od podstaty využitia existujúceho tepla zo slnečného žiarenia prenikajúceho cez okná ako aj prenosu tepla zo spotrebičov a obyvateľov, ktorá v objekte udrží príjemnú izbovú teplotu počas vykurovacieho obdobia. Zvyšková potreba tepla vzniká zohriatím vzduchu cirkulujúceho cez existujúci vetrací systém. Podľa nemeckej Vyhlášky o tepelnej ochrane z roku 1995 spotrebujú pasívne domy o 80 % menej vykurovacej energie ako novostavby.

Požiadavky na pasívny dom

Jedným z hlavných znakov je použitie existujúcej energie, t.z. znižovanie úniku tepla a pritom optimalizovanie tepelných úspor sú základné princípy. K dosiahnutiu stavebného štandardu pasívneho domu avšak nestačí použitie komponentov vodných pre pasívne domy - celok je tvorení ako sumár všetkých častí. Pôsobenie zámeny medzi jednotlivými komponentami si nutne vynucuje integrálne plánovanie, aby boli v konečnom dôsledku splnené nasledovné tri požiadavky:

  • spotreba vykurovacieho tepla < 15 kWh/m²a
  • spotreba primárnej energie (kúrenie/teplá voda/spotrebiče) < 120 kWh/m²a
  • tlakový test výmeny vzduchu n50 < 0,6 h-1, t.z. pri rozdiele tlaku 50 Pa musí činiť prietok vzduchu menej ako 60 % objemu budovy za hodinu.

Okná pre pasívny dom s dvojitou funkciou
Okná hrajú v pasívnom dome dôležitú úlohu z dvoch dôvodov: zabraňujú úniku tepla napriek veľkým preskleným plochám a zabezpečia tepelný zisk pôsobeným slnečných lúčov.
S oknami ALBO možno dosiahnuť osadením determálnych skiel, používaných pre pasívne domy, hodnoty Ug = 0,58 W/m²K. Majú dve vrstvy reflektujúce infračervené žiarenie a sú plnené argónom resp. kryptónom. Vnútorná teplota povrchu tabule sa tým približuje teplote vzduchu v miestnosti. Stupeň priepustnosti celkovej energie (g) leží pri trojitých zaskleniach na cca. 50 %, podľa povlakovania a výplne. Použitým týchto okenných systémov sú tepelné zisky domov s južnou orientáciou vyššie ako tepelné straty, a to aj od decembra do februára.

 

Máme aj certifikátoy pre pasívne domy!
Predpokladom dosiahnutia stavebného štandardu pasívneho domu sú vysokokvalitné komponenty. Objektívne ohodnotiť najdôležitejšiu vlastnosť, ktorou je energetická účinnosť, častokrát nie je možné. Preto je zavedenie normy pre porovnanie produktov účelné a zmysluplné. 
Nezávislé ištytúty pri použití smerníc a hodnotí produktov podľa, ktorých jednotne posudzujú výrobky pre pasívne domy posudzujú aj naše produkty a vystavujú im certifikáty. Certifikované produkty nesú označenie „Komponenty vhodné pre pasívne domy“ a vykazujú vynikajúcu energetickú kvalitu. Výber z certifikovaných komponentov uľahčí plánovanie a prispeje k dosiahnutiu štandardu pasívneho domu.


Táto kategória neobsahuje žiadne články.Copyright (c) 2012 www.ravi.sk | Plastové okná za super cenu pre každého | All rights reserved. | Webdesign 4all.sk.